Yaratıcılığın Önündeki Engeller Nelerdir?

Yaratıcılığın önündeki engeller, bireysel, kurumsal ve toplumsal olmak üzere üç sınıfa ayrılmıştır (Aktaran: Yanık, 2007).

Reklamda yaratıcılık ve yazarlık

Yaratıcı düşüncenin önündeki bireysel sorunlar:

• Kişinin kendine güvensizliği
• Yanlış yapma ve eleştirilme korkusu
• Gülünç olma endişesi
• Hızlı değerlendirme ve karar verme güçlüğü
• Mükemmellik arzusu
• Bir konu üzerinde yoğunlaşma zorluğu
• Açıkça görünen şeyleri sorgulayamaması
• Tutucu olması
• Genel eğimlere uyarak farklılaşmamasıdır.

Yaratıcı düşüncenin önündeki toplumsal sorunlar:

• Normlara aşırı değer verilmesi
• Hayal kurmanın zaman kaybı olarak görülmesi
• Yaratıcılığın çocuk işi olarak düşünülmesi
• Sorunların para veya matematiksel yaklaşımla çözülebileceği inancı
• Akıl ve mantığın her zaman geçerli olacağı yaklaşımı
• İnsanların yaratıcılıklarını kısıtlayan toplumsal faktörlerdir.

Yaratıcı düşüncenin önündeki kurumsal sorunlar ise:

• Değişime direnen yönetim
• Şirket ya da organizasyon yapısı
• Eski modellerin baskısı
• Üstlerin astlara güvensizliği
• Otoriter yönetim anlayışı
• Kusursuzluk isteği olarak sıralanmaktadır (Atılgan, 1999).

Sonraki Konu: Başarılı Reklamın Şartları Nelerdir?

Diğer konu başlıklarının tamamını görmek için : Reklamda yaratıcılık ve Yazarlık

Photo of author

Bilir Kişi

"Takdir ediliyorsanız değil taklit ediliyorsanız başarmışsınız demektir." - Einstein Profesyonel işbirlikleriniz için bilirkisi[at]webdeyazilim[.]com adresime mail gönderebilirsiniz.

Yorum yapın