Başarılı Reklamın Şartları Nelerdir?

Reklamların pazarlama hedeflerini gerçekleştirebilmesi için dikkat edilmesi gereken özellikler ve yapılar önemli bir araştırma konusudur. Reklamcılık zorlu görevleri yerine getirme konusunda çok boyutlu karmaşık karar alanlarına sahiptir. Bu nedenle de etkili bir reklamcılığın gerekli şartları üzerinde düşünmek gerekmektedir.

Reklamda yaratıcılık ve yazarlık

Reklamın başarısı için geliştirilen birçok öneri çerçeve söz konusudur. Reklamların başarılı, mükemmel olmasına yönelik önerilerin tümünde belirli unsurlar öne çıkmaktadır. Birçok araştırmacının geliştirdiği öneri çerçevelerinin ortak özellikleri aşağıdaki şemada özetlenmiştir. Mükemmel, işe yarar ya da başarılı reklama yönelik önerilen çerçeveler, genel hatlarıyla şu başlıklarda toparlanabilir:

• Pazarlama hedefleri ve bütünleşik pazarlama iletişimi uygulamaları ile uyum
• Güçlü bir satış fikri
• Belirli bir vaat ve yarara odaklanma
• Ne söyleneceğini bilme
• Marka (konumlandırma) yararı ile ilişkilendirme
• Marka imajını taşıma
• Marka kişiliğini yansıtma
• Tüketici gereksinimlerini yansıtma
• Beklenti ve gereksinimlere seslenme
• Empati
• Basit, açık ve yalın bir anlatım
• Anlaşılırlık
• İlgi çekicilik, göze çarpıcılık

• Beklenmedik olma
• İzleyenlere ödül sunma
• Hoşa gitme
• Medyaya uygunluk
• Özenli yapım, iyi zanaat
• Yaratıcılık

başarılı reklamın şartları

Başarılı reklamcılık için önerilen çerçeveler içinde yaratıcılık temel bir yere sahiptir. Yaratıcılık bu anlamda diğer unsurlarla da yakın bir ilişki içindedir. Özellikle iletişim başlığı altında yer alan ilgi ve dikkat çekicilik açısından. Bu nedenle reklamcılığın başarı ölçütleri arasında yaratıcılık her zaman en kritik değişken olagelmiştir.

Sonraki Konu: Yaratıcı Reklam

Diğer konu başlıklarının tamamını görmek için : Reklamda yaratıcılık ve Yazarlık

Photo of author

Bilir Kişi

"Takdir ediliyorsanız değil taklit ediliyorsanız başarmışsınız demektir." - Einstein Profesyonel işbirlikleriniz için bilirkisi[at]webdeyazilim[.]com adresime mail gönderebilirsiniz.

Yorum yapın