Teknolojinin Yararları: Teknolojinin Ne Gibi Faydaları Vardır?

Teknolojinin yararları, günümüzde saymakla bitmeyecek kadar çok. Faydalarından sonuna kadar istifade ettiğimiz teknoloji, bu yazıda enine boyuna masaya yatırılıyor…

Teknolojinin Yararları: Teknolojinin Ne Gibi Faydaları Vardır?
Teknolojinin Yararları: Teknolojinin Ne Gibi Faydaları Vardır?

Teknoloji, bilimsel araştırmalar sonucunda ortaya çıkan ve çeşitli amaçların gerçekleştirilmesinde kullanılan araç ve yöntemlerin bütünüdür. Teknoloji, öncelikle insan yaşamını kolaylaştırmak için kullanılır. Bu kolaylıklar ulaşım, iletişim ve güvenlik alanında karşımıza çıkmaktadır.

Sürekli değişen insan ihtiyaçları teknoloji sayesinde daha hızlı görülebilmektedir. Günümüzde hemen her sektör teknolojinin imkanlarından faydalanır. Eğitim, sağlık ve diğer hizmet ve iş sahaları da teknolojinin nimetlerinden faydalanır. Teknoloji ürünlerini kullanan bireyler teknolojinin yararları hakkında ne kadar çok bilgiye sahip olursa o kadar çok teknolojinin sunduğu imkanlardan faydalanabilir. İnsanlar, hatta hayvanlar için de önem taşıyan teknolojinin yararlarını yazımızın devamında okuyabilirsiniz.

Teknoloji Alanları

Teknolojinin yararları konusuna geçmeden önce teknolojinin yoğun şekilde kullanıldığı alanları sıralayalım.

Teknolojide Uygulamalı Bilimler: Kazı bilimi, yapay zekâ, elektronik, enerji, mühendislik jeofiziği ve jeolojisi, çevre teknolojisi, balıkçılık, mikroteknoloji, mimarlık, nanoteknoloji, nükleer teknoloji, optik, parçacık fiziği ve zoografi, nanomühendislik, nükleer enerji mühendisliği, jeofizik mühendisliği ve jeoloji mühendisliği teknolojinin pratik şekilde kullanıldığı alanlardır.

Teknolojinin Faydaları
Teknolojinin Faydaları

Bilgi: Bilişim ve iletişim teknolojileri, grafik tekniği, bilgi teknolojisi, müzik teknolojisi, ses tanıma, ses mühendisliği, görsel teknolojiler, sistematik ve bilişimdir.

Endüstri: Yapı, endüstriyel teknoloji, üretim, makine, madencilik, araştırma ve geliştirme, endüstri içerisinde teknolojinin yoğun şekilde kullanıldığı alanlardır.

Askeriye: Mühimmat, bomba, muharebe mühendisliği ve askerî teknoloji ürünleri teknolojinin yoğun şekilde kullanıldığı askeriye alanıdır.

Ev: Eğitim teknolojisi, Ev içi teknolojileri ve gıda teknolojisi, gıda mühendisliği ve peyzaj mimarlığı ev içerisinde teknolojinin yoğun kullanıldığı alanlardır.

Mühendislik: Bilgisayar mühendisliği, biyomühendislik, cevher hazırlama mühendisliği, çevre mühendisliği, deri mühendisliği, ziraat mühendisliği, deniz teknolojisi mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, endüstri mühendisliği, enerji sistemleri mühendisliği, fizik mühendisliği, harita mühendisliği, hidrojeoloji mühendisliği, inşaat mühendisliği, makine mühendisliği, imalat mühendisliği, işletme mühendisliği, kimya mühendisliği, kontrol mühendisliği, maden mühendisliği, matematik mühendisliği, mekatronik, metalurji ve malzeme mühendisliği, meteoroloji mühendisliği, petrol ve doğalgaz mühendisliği, seramik mühendisliği, tekstil mühendisliği, telekomünikasyon mühendisliği ve yazılım mühendisliğidir.

Sağlık: Biyomedikal, biyokimya, biyoenformatik, biyoteknoloji, kemoinformatik, yangın önleme mühendisliği, sağlık bilimi, medikal teknoloji, beslenme, eczacılık, güvenlik mühendisliği, hijyen mühendisliği ve genetik mühendisliği alanı teknolojinin yararları açısından önemlidir.

Ulaşım: Havacılık, motorlu taşıt, otonom araçlar, uzay teknolojisi, Gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği · Gemi makineleri işletme mühendisliği, Otomotiv mühendisliği, uçak mühendisliği Havacılık ve uzay mühendisliği şeklinde belirtilebilir.

Teknolojinin Yararları

Teknolojinin Yararları
Teknolojinin Yararları

Teknolojinin hayatımızı kolaylaştıran, bakış açımızı değiştiren ve zaman zaman yaşamımıza güzellikler katan faydalarını şu şekilde sıralamak mümkün.

Teknolojinin yararları, insan yaşamını kolaylaştırma ve zamandan tasarruf etme üzerine kurulu yararlardır.

İnternet ile nerdeyse istenilen bütün bilgilere ulaşma imkânı bulunabilir. Örneğin; yapılan uzay araştırmaları ile gezegenler, yıldızlar ve evren hakkında bilgi edinebilme imkanının yanı sıra, uzay seyahatleri ile turizme ve uydu sistemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunma imkânı, teknolojinin faydaları sayesinde hayatımıza girmiştir.

İnsanların kaldıramayacağı ağırlıklar, robotların sayesinde pratik ve hızlı bir şekilde kaldırılabilir. Ağır işlerin yanı sıra devlet kurumlarında gerçekleştirilen işlemlerin online sisteme taşınması ile vatandaşlar zamandan tasarruf eder ve yol masrafından da kurtulabilir. E-devlet Gibi.

Teknolojik gelişmeler ile çeşitli hastalıklara çözümler üretilebilir ve özel aletler ile hassas cerrahi işlemler yapılabilir. Böylece insanlar daha uzun ve sağlıklı yaşayabilir.

Bilgisayar, tablet, projeksiyon gibi cihazlar ile eğitim alanında etkili ve kolay öğrenme imkânı bulunabiliyor. Özellikle de virüs nedeniyle uzaktan eğitime geçen bazı eğitim kurumları için oldukça önemli bir yere sahip olan teknoloji, bu yönü ile eğitim alanında da son derece faydalı oluyor. Bu teknolojilerden biri olan Zoom ile ilgili sitemizde pek çok içerik bulunuyor.

Teknolojin tüm imkanlarından faydalanmak, çağı yakalamaktır.
Teknolojin tüm imkanlarından faydalanmak, çağı yakalamaktır.

Teknolojinin yararları arasında uzak mesafelerin kısalması da bulunuyor. Neredeyse mesafe yok denecek kadar kısalabilen uzak mesafeler, uçak, tren, araba ve bisiklet gibi araçlar ile sorun olmaktan çıkıyor. Bugün bir konuda fotoğraf çekip binlerce kilometre uzağa bir saniye gibi kısa bir sürede gönderebiliyoruz. Bu fotoğraf, pek çok işe yarayabildiği gibi, fotoğrafı ilettiğimiz kişilerin fotoğrafın çekildiği alana gelmesi de gerekmiyor. Bu sayede fotoğraf, belge, video gibi dosyaları kilometrelerce uzağa göndererek oradaki kişilerin bulunduğumuz yere gelmesine gerek kalmıyor.

Teknoloji yokken bir mesajı ulak taşırdı. At sırtında binlerce kilometre giden ulak, bugün olsa bir mesaj ile mesajı iletir. Kaldı ki günümüzde ulaklara bile gerek yok. Herkes kendi mesajını şifreli bir şekilde istediği kişiye gönderebiliyor.

Geliştirilen ulaşım araçları da teknolojinin yararlarından biridir. Bu ulaşım araçları ile daha düşük maliyet ve daha kısa sürede ulaşım sağlamak mümkündür. Özellikle de sağlık gibi acil durumlarda ulaşım konusu oldukça önemlidir.

Her alanda teknoloji kullanmaya özen gösterin.
Her alanda teknoloji kullanmaya özen gösterin.

Teknolojinin gelişmesi ile ölçüm teknikleri de gelişiyor. Teknoloji ile daha güvenli ve konforlun yaşam alanları oluşturulabilir. Ayrıca, buzdolabı gibi özel koruma sistemli araçlar ile yiyecekler bozulmadan sağlıklı bir şekilde korunabilir.

Kamera, fotoğraf, ses kayıt cihazı ve uydu sistemleri gibi teknolojik araçlar ile medyanın insanlara ulaşabilmesi ve dünyada olup bitenler hakkında toplumu bilinçlendirmesini sağlanabilir.

Güvenlik kameraları, alarm sistemi, takip sistemleri, telsizler ve siber suçlar için özel olarak geliştirilmiş programlar (firewall) gibi teknolojik ürünlerin, suçluların yakalanmasında ve engellenmesinde önemli rolü vardır.

Üretim alanında kullanılan araçların kısa sürede bakım, onarım veya montajı yine teknoloji ile yapılabilir. Ayrıca insanların, online ticaret sitelerinde özel tedbirler uygulanarak güvenli bir şekilde alışveriş yapması kolaylaştırılabilir. Online sistemin yanı sıra üretim ağırlıklı işlerde üretim maliyetlerinin düşürülmesine yardımcı olan teknoloji, kısa zamanda işlerin tamamlanmasına olanak sağlar. Böylece sanayi ve ekonomiye de katkı sağlanmış olur.

Teknolojinin yararları arasında, bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği ve yapay zekâ mühendisliği gibi yeni iş alanlarının ortaya çıkması da yer alır. Bu şekilde istihdam alanının da genişletilmesi sağlanabilir. Bu ve benzeri meslek grupları sektörde hem yeni iş alanlarına hem de yeni sanayi oluşumlarına zemin hazırlar.

Teknolojinin Çocuklara Faydaları

Teknolojinin Çocuklara Faydaları
Teknolojinin Çocuklara Faydaları

Bilgisayar ve tablet gibi cihazlar, çocuklar tarafından ebeveyn gözetmenliğinde ve dikkatli şekilde kullanılırsa, çocuklar için çok faydalı olabilir. Çocuklar için teknolojinin yararları şu şekilde sıralanabilir;

Zekâ Düzeyinde Artış: Uzmanlara göre çocukların bilgisayarda kompleks problemleri çözmesi ile zekâ seviyeleri gelişebilir. Ancak bilgisayar kullanım süresi çok fazla olmamalıdır.

Zihinsel Beceri Gelişimi: Önceden kısıtlı imkanlarla yapılan beyin egzersizleri bilgisayar ve tablet gibi araçlarla daha rahat bir şekilde yapılabilir. Çocuklar gerek hafıza geliştirme oyunları gerekse görsel oyunlar ile zihinsel becerilerini geliştirebilir.

Bilgiye Ulaşmak: Çocuklar bilgisayar gibi teknolojik ürünler ile daha fazla bilgiye ulaşıp ödevlerini yapabilir. Böylece yeni şeyleri öğrenmenin yanı sıra araştırma yapmayı da öğrenebilir. Bilgiye ulaşmak ve araştırma yapmayı öğrenip sevmek teknolojinin yararları arasında önemli bir yere sahip olduğu söylenebilir.

Verimli İçerik Zenginliği: Yabancı dil öğreten uygulamaların ve eğitici çizgi filmlerin, ebeveyn kontrolünde riskten uzak bir şekilde çocuklara faydası olabilir.

Duygusal Gelişim: Tasarım programları, teknik çizim programları ve kodlama yaptıran programlar, çocukların yaratıcılığını geliştirir. Ayrıca çocuğun kendini tamamlama ihtiyacını karşılayarak duygusal gelişimini de destekler. Böylece çocuklar çevreye uyum konusunda daha başarılı olabilir. Duygusal gelişim teknolojinin yararları arasında oldukça özel bir yere sahip.

Acil Durumlar: Çocukların cep telefonu kullanamadığı acil durumlarda ailesine ulaşabilmek için akıllı saatler gibi teknolojik ürünleri kullanabilir. Bu tip araçlar ile çocukların yabancılar ile iletişime geçmesi de önlenebilir.

Görüldüğü üzere teknoloji, insan hayatını olumlu yönde değiştirdiği gibi, insan yaşamına da olumlu katkı sağlıyor. İnsanlar merak etmeye ve araştırma yapmaya devam ettikçe yeni teknolojik ürünler geliştirilmeye devam edecek. Ürünler geliştikçe de bu ürünler gerekli tedbirler eşliğinde insan hayatına daha fazla katkı sağlanacak.

Photo of author

Bilir Kişi

"Takdir ediliyorsanız değil taklit ediliyorsanız başarmışsınız demektir." - Einstein Profesyonel işbirlikleriniz için bilirkisi[at]webdeyazilim[.]com adresime mail gönderebilirsiniz.

Yorum yapın