Php Ve MySQL Kullanarak Veri Silme (DELETE)

MySQL veritabanında veri silme işlemi için “DELETE” sorgusu kullanılır. Bu sorgu ile belirli bir tablonun belirli bir kaydını siler.

Örnek olarak, “users” tablosunda “id” alanı 1 olan kaydı silmek için aşağıdaki sorguyu kullanabilirsiniz:

DELETE FROM users WHERE id=1

Bu sorgu, “users” tablosunda “id” alanı 1 olan kaydı siler.

PHP ile MySQL veritabanına bağlantı kurduktan sonra, “DELETE” sorgusunu kullanabilirsiniz. Örnek olarak:

$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
$sql = "DELETE FROM users WHERE id=1";
if ($conn->query($sql) === TRUE) {
  echo "Record deleted successfully";
} else {
  echo "Error deleting record: " . $conn->error;
}

Bu örnekte, “users” tablosunda “id” alanı 1 olan kaydı siler. Eğer silme işlemi başarılı ise “Record deleted successfully” yazdırılır, aksi halde hata mesajı yazdırılır.

Not: PHP ve MySQL kullanımının detaylı bilgisi için resmi PHP ve MySQL belgelerine başvurabilirsiniz. Ayrıca, silme işlemi yaparken, sadece silmek istediğiniz kriterleri kullanmanız önerilir, aksi takdirde veritabanınızdaki tüm verileri silebilirsiniz.

PHP PDO ile Veritabanından veri silme

PHP’de PDO (PHP Data Objects) kullanarak MySQL veritabanından veri silme işlemi yapmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

 1. Veritabanına bağlanmak için PDO nesnesini oluşturun:
$dsn = "mysql:host=$servername;dbname=$dbname";
$pdo = new PDO($dsn, $username, $password);
 1. Silme işlemi için SQL sorgusunu oluşturun. Örneğin, “users” tablosunda “id” alanı 1 olan kaydı silmek için:
$sql = "DELETE FROM users WHERE id = :id";
 1. SQL sorgusunu çalıştırmak için bir PDO nesnesi oluşturun ve parametreleri bağlayın:
$stmt = $pdo->prepare($sql);
$stmt->bindValue(':id', 1);
 1. SQL sorgusunu çalıştırın ve işlem sonucunu kontrol edin:
if ($stmt->execute()) {
  echo "Record deleted successfully";
} else {
  echo "Error deleting record";
}

Bu örnekte, “users” tablosunda “id” alanı 1 olan kaydı siler. Eğer silme işlemi başarılı ise “Record deleted successfully” yazdırılır, aksi halde hata mesajı yazdırılır.

PDO kullanarak veri silme işlemi yaparken, SQL injection gibi güvenlik açıklarından korunmuş olursunuz. Ayrıca, silme işlemi yaparken, sadece silmek istediğiniz kriterleri kullanmanız önerilir, aksi takdirde veritabanınızdaki tüm verileri silinebilir.

Photo of author

Bilir Kişi

"Takdir ediliyorsanız değil taklit ediliyorsanız başarmışsınız demektir." - Einstein Profesyonel işbirlikleriniz için bilirkisi[at]webdeyazilim[.]com adresime mail gönderebilirsiniz.

Yorum yapın