Php MySQL Veri Güncelleme (UPDATE)

MySQL veritabanında veri güncelleme işlemi için “UPDATE” sorgusu kullanılır. Bu sorgu ile belirli bir tablonun belirli bir kaydının bazı alanlarını güncelleyebilirsiniz.

Örnek olarak, “users” tablosunda “id” alanı 1 olan kaydın “name” ve “email” alanlarını güncellemek için aşağıdaki sorguyu kullanabilirsiniz:

UPDATE users SET name='John Doe', email='[email protected]' WHERE id=1

Bu sorgu, “users” tablosunda “id” alanı 1 olan kaydın “name” alanını “John Doe” ve “email” alanını “[email protected]” olarak günceller.

PHP ile MySQL veritabanına bağlantı kurduktan sonra, “UPDATE” sorgusunu kullanabilirsiniz. Örnek olarak:

$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
$sql = "UPDATE users SET name='John Doe', email='[email protected]' WHERE id=1";
if ($conn->query($sql) === TRUE) {
  echo "Record updated successfully";
} else {
  echo "Error updating record: " . $conn->error;
}

Bu örnekte, “users” tablosunda “id” alanı 1 olan kaydın “name” alanını “John Doe” ve “email” alanını “[email protected]” olarak güncellenir. Eğer güncelleme işlemi başarılı ise “Record updated successfully” yazdırılır, aksi halde hata mesajı yazdırılır.

Not: PHP ve MySQL kullanımının detaylı bilgisi için resmi PHP ve MySQL belgelerine başvurabilirsiniz. Ayrıca, güncelleme işlemi yaparken, sadece güncellenmesini istediğiniz kriterleri kullanmanız önerilir, aksi takdirde veritabanınızdaki tüm verileri güncelleyebilirsiniz.

PDO Kullanarak Veri Güncelleme

PHP’de PDO (PHP Data Objects) kullanarak MySQL veritabanında veri güncelleme işlemi yapmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

 1. Veritabanına bağlanmak için PDO nesnesini oluşturun:
$dsn = "mysql:host=$servername;dbname=$dbname";
$pdo = new PDO($dsn, $username, $password);
 1. Güncelleme işlemi için SQL sorgusunu oluşturun. Örneğin, “users” tablosunda “id” alanı 1 olan kaydın “name” ve “email” alanlarını güncellemek için:
$sql = "UPDATE users SET name = :name, email = :email WHERE id = :id";
 1. SQL sorgusunu çalıştırmak için bir PDO nesnesi oluşturun ve parametreleri bağlayın:
$stmt = $pdo->prepare($sql);
$stmt->bindValue(':name', 'John Doe');
$stmt->bindValue(':email', '[email protected]');
$stmt->bindValue(':id', 1);
 1. SQL sorgusunu çalıştırın ve işlem sonucunu kontrol edin:
if ($stmt->execute()) {
  echo "Record updated successfully";
} else {
  echo "Error updating record";
}

Bu örnekte, “users” tablosunda “id” alanı 1 olan kaydın “name” alanı “John Doe” ve “email” alanı “[email protected]” olarak güncellenir. Eğer güncelleme işlemi başarılı ise “Record updated successfully” yazdırılır, aksi halde hata mesajı yazdırılır.

PDO kullanarak veri güncelleme işlemi yaparken, SQL injection gibi güvenlik açıklarından korunmuş olursunuz. Ayrıca, sadece güncellenmesini istediğiniz kriterleri kullanmanız önerilir, aksi takdirde veritabanınızdaki tüm verileri güncelleyebilirsiniz.

Photo of author

Bilir Kişi

"Takdir ediliyorsanız değil taklit ediliyorsanız başarmışsınız demektir." - Einstein Profesyonel işbirlikleriniz için bilirkisi[at]webdeyazilim[.]com adresime mail gönderebilirsiniz.

Yorum yapın