Mobbing Nedir? Mobbing Ne Demek? ✔️ 2023

Bugün işyerlerinde, çalışanların birçoğu zaman zaman farkında olmasalar da çalışma hayatlarını zindana çevirebilen bir olguya maruz kalıyor. İnsanların bir çoğu, bu durum başlarına gelmeden mobbing nedir sorusunu akıllarına dahi getirmezken uzun vadede psikolojik ve hatta zaman zaman fizyolojik zarara uğrayabiliyor.

Mobbing Nedir? Mobing Ne Demek?
Mobbing nedir?

Mobbing Nedir? Mobbing Ne Demek?

Sosyal hayatta her alanda bir takım çatışmalar yaşansa da bu çatışmaların büyük çoğunluğu iş yerlerinde, özellikle üst-alt ilişkisiyle açığa çıkabiliyor. Mobbing yapısı itibariyle hiyerarşi ilişkisinde daha çok öne çıkan davranışlardan biri olarak kendini gösteriyor.

Öte yandan tarihte pek çok sosyolog ve psikolog, mobbingin tanımı konusunda net olarak bir fikir birliğine varmış değil, ancak yaşanan durumun psikolojik şiddet olduğu aşikar. Ülkemizde yapılan çalışmalar dolayında, TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nun hazırlamış olduğu yaklaşık tanıma göre mobbing ne demek?

Mobbing, işyerlerinde, sebebinin tam olarak ne olduğunun önemine bakılmadan, sürekli devam eden bir sıklıkla kişinin özgüvenine karşı gerçekleştirilen psikolojik ve hatta zaman zaman fizyolojik şiddet içeren bir davranış türüdür. Bu davranış genellikle tek bir kişiyi odağına alarak birkaç kişi tarafından organize biçimde gerçekleştirilmekte ve kişi zamanla yıldırılmak istenmektedir.

Mobbing Nedir? Mobing Ne Demek?
Mobbing Nedir? Mobing Ne Demek?

Psikolojik şiddete uğrayan kişi zamanla özgüvenini kaybetmekte ve uzun vadede tükenmişlik sendromuna dahi girebilmektedir. Kişinin yaşadığı psikolojik veya fizyolojik travma zamanla iş yerinden uzaklaşmasına, depresyona girmesine sebep olabilir. Büyük ölçekte çalışanların verimliliğinin düşmesiyle beraber işyerinde ilişki dengeleri de bozulur ve sürdürülebilir çalışma barışı birliği bozulmuş olur.

Dünyada pek çok örneğin yanı sıra ülkemizde mobbing, özelikle kadın-erkek ilişkisi arasında sıkça karşılaşılan bir olgu olarak görünmektedir. Son yıllarda iş yerlerinde çalışanları bu davranış biçimi hakkında bilinçlendirmek amacıyla, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları tarafından eğitimler verilmektedir.

Mobbing Nedir? Mobbing Ne Demek?
Mobbing Nedir? Mobbing Ne Demek?

Mobbing Eğitimi Nedir?

Psikolojik şiddete maruz kalan çalışanların mobbing kavramını daha iyi anlayabilmeleri ve farkındalık kazanmalarına yönelik oluşturulmuş bir eğitim programıdır. Çalışanlar haklarını hukuki yöntemlerle aramak ve mobbing ile başa çıkmak konularında bilinçlendirilir.

Eğitimin temel amacı davranışı gerçekleştiği sırada saptayabilmek ve gerektiğinde başvurulacak hukuki süreçler konusunda insanları bilinçlendirmektir. Eğitime katılabilecek kişiler sadece iş yerinde şiddet gören insanlarla sınırlı değildir.

Başkent üniversitesine bağlı Bedam’ın sağladığı mobbing eğitimini incelemek için buraya tıklayın.

Mobbing eğitimine:

  • Psikologlar ve avukatlar,
  • Psikolojik danışmanlar ve yaşam koçları,
  • Hukuk, PDR ve Psikoloji öğrencileri ve
  • Mobbing kavramı hakkında bilinçlenmek isteyen herkes bu eğitimlere katılabilir.

Bu eğitimler aracılığı ile kişiler, işyerinde sergiledikleri bir davranışın veya onlara karşı uygulanan herhangi bir hareketin mobbing olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği konusunda daha net yargılara sahip olabilir. Hem online mobbing eğitimi hem de yüz yüze gerçekleştirilen programlar bulunmaktadır ve katılım için herhangi bir belge istenmemektedir.

Photo of author

Bilir Kişi

"Takdir ediliyorsanız değil taklit ediliyorsanız başarmışsınız demektir." - Einstein Profesyonel işbirlikleriniz için bilirkisi[at]webdeyazilim[.]com adresime mail gönderebilirsiniz.

Yorum yapın