Ana sayfa Mobil Cihazlar Android WebView Kullanımı – Kotlin

Android WebView Kullanımı – Kotlin

0

Merhaba sevgili android geliştiricileri. Bu yazımda size webView kullanımını anlatacağım. WebView’in birden fazla kullanım yolu var. Bu yazıda html kodları ile kullanmayı ve web adresi ile kullanmayı göstereceğim.

İçerik Haritası

Android WebView nedir?

Android projelerinde herhangi bir web sayfasını çalıştırmaya yarayan bir sistem bileşenidir. Android uygulamaların içerisinde web sayfalarını çalıştırarak bir işlem yapılacaksa WebView kullanılır. Web sitelerindeki iframe etiketlerinin kullanımına benzer bir kullanımı vardır.

Android WebView ekleme

Öncelikle xml sayfamıza webView görüntümüzü ve işlem ilerlemesi için progressBar ekliyoruz.

activity_main.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<FrameLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent">

  <WebView
    android:id="@+id/activity_main_webView"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"/>

  <ProgressBar
    android:id="@+id/activity_main_progressBar"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="15dp"
    android:progress="50"
    style="@style/Widget.AppCompat.ProgressBar.Horizontal"/>
  
</FrameLayout>

Android WebView İnternet izni ekleme

AndroidManifest.xml içerisine internet iznimizi ekliyoruz.

<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/>

Android WebView’i Kodlara Entegre Etme

webView = findViewById(R.id.activity_main_webView);
progressBar = findViewById(R.id.activity_main_progressBar)

Android WebView Ayarları

WebView hazır bir html/website görüntüleyici olsada belli ayarları ve kısıtlamaları var. Bu ayarlar javascript desteği, çoklu ekran desteği, yakınlaştırma gibi ayarları kapsamaktadır.

Ayarlar

var settings: WebSettings = webView.settings;
settings.setSupportMultipleWindows(true) //Çoklu ekran desteği aktif
settings.javaScriptEnabled = true //JavaScript desteği aktif
settings.setSupportZoom(true) //Yakınlaştırma aktif
settings.builtInZoomControls = true //yakınlaşırma kontrolleri aktif
settings.displayZoomControls = true //yakınlaştırma kontrollerini gösterme
settings.setAppCacheEnabled(true) //Önbellek aktif
settings.cacheMode = WebSettings.LOAD_DEFAULT //Önbellek modunu varsayılan olarak ayarladık
settings.javaScriptCanOpenWindowsAutomatically = true //ek javascript ayarı - pencere izni

WebClient ve WebChromeClient ekleme

Sayfa yüklenmesi, yüklenme değeri ve diğer ayarlara hakim olabilmek için iki farklı client oluşturuyoruz.

WebViewClient

inner class CustomWebViewClient: WebViewClient() {
  override fun onPageStarted(view: WebView?, url: String?, favicon: Bitmap?) {
    super.onPageStarted(view, url, favicon)
    //Sayfa yüklenmeye başladığında çalışır.
    //ProgressBar görünümünü Visible durumuna getiriyoruz.
    progressBar!!.visibility = View.VISIBLE
  }

  override fun onPageFinished(view: WebView?, url: String?) {
    super.onPageFinished(view, url)
    //Sayfa tamamen yüklendiğinde çalışır
    //ProgressBar görünümünü Gone durumuna getiriyoruz.
    progressBar!!.visibility = View.GONE
  }

  override fun shouldOverrideUrlLoading(view: WebView?, url: String?): Boolean {
    //Yönlendirme, yeni bir sayfaya geçiş sırasında çalışır.
    if (url!!.contains(WEB_ADDRESS)){ //Eğer yönlendirilen sayfa webadresimizle uyuşuyorsa ilerlemesine izin verioruz
      webView?.loadUrl(url)
      return true
    }
    return false
  }
}

WebChromeClient

inner class CustomWebChromeClient: WebChromeClient(){
  override fun onProgressChanged(view: WebView?, newProgress: Int) {
    super.onProgressChanged(view, newProgress)
    //Sayfa yüklenirken yüklenme değeri anlık olarak değişir.
    //Yükleme değerini progressBar görünümünde göstermek için onProgressChanged kullanıyoruz
    progressBar!!.progress = newProgress
  }
}

Son olarak clientleri webView’e tanımlıyoruz.

webView!!.webViewClient = CustomWebViewClient()
webView!!.webChromeClient = CustomWebChromeClient()

Android WebView Test Evresi

Önce web adresine yönlendirerek test edelim.

private val WEB_ADDRESS = "https://webdeyazilim.com/"
webView!!.loadUrl(WEB_ADDRESS)

WebView’i loadUrl web adresimize yönlendirerek başlattık.

Görüldüğü üzere webView çalışıyor. Şimdi ikinci yol olan html ile çalıştıralım.

Android WebView Html ile kullanım

Önce örnek bir html string oluşturalım.

var htmlData: String = "<html><title>WebdeYazilim</title><body><p>Bu uygulama <a href=\"https://webdeyazilim.com/android-webview-kullanimi-kotlin.html\">WebdeYazılım</a> tarafından geliştirilmiştir.</p></body></html>";

Şimdi webView’i htmlData ile başlatalım.

webView!!.loadData(htmlData, "text/html; charset=utf-8", "UTF-8");

Ekranda ise bu şekilde görünüyor.

Bu yazıda android webview konusuna yer verdik. Kaynak kodları buradan indirebilirsiniz. Soru, görüş ve önerileriniz için lütfen yorum yapmayı unutmayın.

BİR CEVAP BIRAK

Lütfen bir yorum yazın!
Lütfen Adınızı Girin!