En Popüler ve iyi 20+ Programlama Dili (2023)

Programlama dili, bilgisayardaki programların tasarlanmasında ve kodlanmasında kullanılan işlevsel bir yazılım dilidir. Bu dil, insanlar tarafından yazılarak, bilgisayarlar tarafından anlaşılıp uygulanır. Programlama dilleri, birçok farklı türden ve çeşitten olabilir.

Örneğin, bir web sitesi yaratmak için kullanılan programlama dilleri farklı olabilir, bir oyun yaratmak için kullanılan programlama dilleri farklı olabilir veya bir veritabanı yönetmek için kullanılan programlama dilleri farklı olabilir. Her programlama dilinin kendine özgü bir söz dizimi ve kuralları vardır, ancak hepsinin amacı aynıdır: bilgisayarları yönlendirmek ve işlemlerini yönetmek.

En Popüler ve iyi 20+ Programlama Dili (2023)
En Popüler ve iyi 20+ Programlama Dili (2023)

En Popüler ve iyi 20+ Programlama Dili (2023)

Birçok farklı türden ve çeşitten programlama dilinin bulunduğunu söyledik. Bazı örnekler:

 1. Javascript
 2. Python
 3. Go
 4. Java
 5. Kotlin
 6. PHP
 7. C#
 8. Swift
 9. R
 10. Ruby
 11. C and C++
 12. Matlab
 13. TypeScript
 14. Scala
 15. SQL
 16. HTML
 17. CSS
 18. NoSQL
 19. Rust
 20. Perl

Bu dillerin her biri farklı amaçlar için kullanılabilir ve hepsinin kendine özgü bir söz dizimi ve kuralları vardır. Örneğin, Java genellikle web uygulamaları ve mobil uygulamalar geliştirme için kullanılırken, Python genellikle veri madenciliği ve makine öğrenimi gibi alanlarda kullanılır.

C++ ise genellikle oyun ve sistem yazılımları geliştirme için kullanılır. Dillerin hangisi hangi amaç için en uygun olduğu konusunda kesin bir kural yoktur, ancak her bir dilin kendine özgü özellikleri vardır ve bu özellikler doğrultusunda seçilebilir.

1. Javascript Programlama Dili

JavaScript, web tarayıcılarında çalışan bir programlama dilidir. Bu dil sayesinde, web sayfaları canlı ve interaktif hale getirilebilir. Örneğin, bir web formu doldururken doğrulama işlemlerini JavaScript sayesinde gerçekleştirilebilir, bir web sayfasında tıklanabilir bir harita oluşturulabilir ya da bir web sayfasında bir video oynatılabilir. JavaScript, HTML ve CSS ile birlikte kullanılarak, web sayfalarının içeriğini ve görünümünü dinamik bir hale getirebilir.

JavaScript öğrenmek için birçok kaynak bulunmaktadır. Öncelikle bir web tarayıcısını (örneğin Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari) ve bir metin düzenleyicisini (örneğin Notepad++, Sublime Text) kurmanız gerekir. Daha sonra JavaScript’in temel kavramlarını ve söz dizimini öğrenmeniz gerekir. Bu konuda, internet üzerinde birçok ücretsiz eğitim kaynağı bulunmaktadır. Örneğin, W3Schools’un JavaScript derslerini takip edebilirsiniz (https://www.w3schools.com/js/).

Eğer bir butona tıklandığında ekrana “Merhaba Dünya” yazdırmak istiyorsanız, aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz:

<button onclick="myFunction()">Tıkla</button>

<script>
function myFunction() {
 document.write("Merhaba Dünya!");
}
</script>

Bu kod, HTML dosyanızda bir buton oluşturur. Bu butona tıklandığında, JavaScript fonksiyonu myFunction() çağırılır ve fonksiyon ekrana “Merhaba Dünya” yazdırır.

Eğer JavaScript’i daha iyi anlamak isterseniz, aşağıdaki kaynaklardan faydalanabilirsiniz:

2. Python Programlama Dili

Python, bir programlama dilidir ve genellikle yüksek seviyeli bir dil olarak kategorize edilir. Bu, kodunuzu yazarken daha az detayla uğraşmanızı sağlar ve daha anlaşılabilir hale getirir. Python, genellikle veri madenciliği, machine learning ve web geliştirme gibi alanlarda kullanılır.

Python öğrenmek için birçok kaynak bulunmaktadır. Öncelikle, Python’ın resmi sitesinde bulunan dokümantasyon ve eğitim materyallerini kullanarak temel kavramları öğrenebilirsiniz. Daha sonra, online videolar, kitaplar ve uygulama projeleri gibi ek kaynakları da kullanarak daha derinlemesine bilgi edinebilirsiniz. Önemli olan, kendinizi sürekli olarak geliştirmek ve pratik yapmaktır.

Örnek bir Python kodu:

# Bu bir Python kod parçacığıdır
# Örnek bir değişken tanımlama
sayi = 5

# Örnek bir koşul
if sayi > 0:
 print("Sayı pozitif.")
else:
 print("Sayı negatif veya sıfır.")

Yukarıdaki kod, bir sayının pozitif veya negatif olup olmadığını kontrol eden bir koşul ifadesi içerir. Eğer sayı pozitifse ekrana “Sayı pozitif.” yazdırılır, aksi halde ekrana “Sayı negatif veya sıfır.” yazdırılır.

3. Go Programlama Dili

Go, Google tarafından geliştirilen bir programlama dilidir. Go, hızlı bir şekilde yazılabilecek, kolay okunabilen ve yüksek performanslı bir dil olarak tasarlanmıştır.

Go dilini öğrenmek için, Go diline özel kitapları okuyabilir, online video derslerini izleyebilir veya bir eğitim kursuna katılabilirsiniz. Eğer programlama deneyiminiz yoksa, öncelikle temel programlama kavramlarını öğrenmeniz gerekebilir. Bu konuları öğrendikten sonra, Go dilini daha kolay öğrenebilirsiniz.

Go programlama dili için bir örnek kod paylaşabilirim. Bu örnekte, bir dizi içindeki en büyük sayıyı bulan bir fonksiyon yazıyoruz:

package main

import "fmt"

func findLargest(numbers []int) int {
  var largest int
  for _, value := range numbers {
    if value > largest {
      largest = value
    }
  }
  return largest
}

func main() {
  numbers := []int{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}
  largest := findLargest(numbers)
  fmt.Println("Largest number is:", largest)
}

Bu kodda, findLargest() adlı bir fonksiyon tanımlıyoruz ve bu fonksiyon bir dizi içindeki en büyük sayıyı bulur. Daha sonra main() fonksiyonunda bu fonksiyonu çağırarak bir dizi içindeki en büyük sayıyı buluyoruz ve ekrana yazdırıyoruz.

4. Java Programlama Dili

Java, bir programlama dilidir ve genellikle yüksek seviyeli bir dil olarak kabul edilir. Java, nesne yönelimli bir dil olduğu için, kodunuzda nesneleri kullanarak daha organize ve anlaşılır bir şekilde program yazabilirsiniz. Java’yı öğrenmek için, öncelikle programlama dillerinin temellerini anlamanız gerekir.

Bu, veri tipleri, deyimler, döngüler ve fonksiyonlar gibi kavramları içerir. Daha sonra, Java konusunda bir kitap veya online kaynak kullanarak öğrenebilirsiniz. Bu kaynaklar genellikle Java’nın temel kavramlarını adım adım anlatır ve örnek kod parçaları içerir.

Ayrıca, Java’yı öğrenirken pratik yapmak önemlidir, bu yüzden kod yazmaya başlamak ve bu kodları çalıştırmak için bir Java derleyicisi kullanmalısınız. Eğer ciddi bir şekilde Java öğrenmek istiyorsanız, dilin tüm özelliklerini ve kavramlarını anlamanız gerekir ve bu için uzun süre pratik yapmanız gerekebilir.

Bu kod, “Merhaba Dünya!” yazısını ekrana yazdıran basit bir Java programıdır.

public class Main {
 public static void main(String[] args) {
  System.out.println("Merhaba Dünya!");
 }
}

Bu satır, bir Java sınıfının başlangıcını gösterir. Sınıf ismi “Main” ve “public” anahtar kelimesi ile belirtilmiştir. Bu anahtar kelime, sınıfın herhangi bir yerden erişilebilir olduğunu gösterir.

public class Main {

Bu satır, Java uygulamanın çalıştırılabilir bir parçasını temsil eden bir yöntemi tanımlar. Bu yöntem, “main” olarak adlandırılmıştır ve “public static void” ile tanımlanmıştır. “public” anahtar kelimesi, yöntemin herhangi bir yerden erişilebilir olduğunu gösterir. “static” anahtar kelimesi, yöntemin bir sınıfa ait olduğunu ve bir nesne oluşturmadan çağrılabileceğini gösterir.

 public static void main(String[] args) {

5. Kotlin Programlama Dili

Kotlin, JetBrains tarafından geliştirilen bir programlama dilidir. Kotlin bir Android uygulama geliştirme dili olarak kullanılabilir ve Java ile tamamen uyumludur. Kotlin öğrenmek için birçok kaynak bulunmaktadır.

Örneğin, JetBrains tarafından sağlanan resmi eğitim materyallerini kullanarak Kotlin’i öğrenebilirsiniz. Ayrıca, internet üzerinde bulunan çeşitli video eğitimleri ve öğretici makaleler de Kotlin öğrenmenize yardımcı olabilir.

Kotlin, bir programlama dilidir ve Java ile birlikte kullanılabilir. Kotlin, Java’ya benzer bir dil olsa da, daha modern ve kolay kullanılabilir özelliklere sahiptir. Kotlin, daha kısa ve okunaklı kod yazma imkanı sunar ve bazı durumlarda Java kodunun daha az satırına ihtiyaç duyar.

Ayrıca, Kotlin, Java’nın bazı sınırlamalarını ortadan kaldırarak daha esnek bir dil sunar. Örneğin, Kotlin’de null değerlerine izin verilir, ancak bu değerlerin nasıl kullanılacağı kod yazımı sırasında belirlenir. Kotlin’i öğrenmek için, öncelikle Java’yı öğrenmeniz gerekir ve daha sonra Kotlin’in özelliklerini ve kavramlarını öğrenebilirsiniz.

Kotlin ile ilgili bir kitap veya online kaynak kullanarak öğrenebilirsiniz ve bu kaynaklar genellikle Kotlin’in temel kavramlarını adım adım anlatır ve örnek kod parçaları içerir. Ayrıca, Kotlin’i öğrenirken pratik yapmak önemlidir, bu yüzden kod yazmaya başlamak ve bu kodları çalıştırmak için bir Kotlin derleyicisi kullanmalısınız.

Kotlin programlama dilini öğrenmek istiyorsanız, aşağıdaki örnek kod size yardımcı olabilir:

// Bu bir salutation uygulamasıdır.
fun main(args: Array<String>) {
  // Bir adınızı alalım:
  print("Adınız nedir? ")
  val name = readLine()
  
  // Güzel bir selamlama mesajı oluşturalım:
  val message = "Merhaba, $name! Kotlin programlama dilini nasıl seviyorsun?"
  println(message)
}

Bu örnekte, kullanıcıdan bir ad alınır ve bu ad kullanılarak bir selamlama mesajı oluşturulur.

6. PHP Programlama Dili

PHP (Hypertext Preprocessor) bir web geliştirme dili olarak kullanılır. PHP, web sayfalarında dinamik içerik oluşturmak için kullanılır ve genellikle HTML koduna entegre edilerek kullanılır. PHP, özellikle MySQL veritabanı ile birlikte kullanılarak dinamik ve veritabanı tabanlı web uygulamaları geliştirilmesinde kullanılır.

PHP öğrenmek için, internet üzerinde bulunan çeşitli kaynakları kullanabilirsiniz. Örneğin, W3Schools tarafından sağlanan ücretsiz PHP derslerini takip edebilir ve PHP ile ilgili çeşitli örnekler üzerinde pratik yaparak kendinizi geliştirebilirsiniz.

PHP, web sayfaları için tasarlanmış bir programlama dilidir. Örnek bir PHP kodu aşağıdaki gibi olabilir:

<?php
  // Bu bir yorum satırıdır ve kod çalıştırılmadan atlanır
  $isim = "John Doe"; // Bu bir değişken tanımlama satırıdır
  echo "Merhaba, $isim"; // Bu bir çıktı satırıdır
?>

Bu kod çalıştırıldığında, “Merhaba, John Doe” şeklinde bir çıktı verir. PHP kodları genellikle HTML dosyaları içinde kullanılır ve bu dosyalar “.php” uzantısı ile kaydedilir. PHP kodlarının HTML etiketleri arasına yazılması sayesinde dinamik ve etkileşimli web sayfaları oluşturulabilir.

7. C# Programlama Dili

C#, Microsoft tarafından geliştirilen bir programlama dilidir. C#, .NET framework üzerinde çalışan, nesne yönelimli bir dil olduğu için, programlama deneyiminiz varsa kolaylıkla öğrenebilirsiniz.

Öğrenmek için, C# ile ilgili kitapları okuyabilir, online video derslerini izleyebilir veya bir eğitim kursuna katılabilirsiniz. Eğer programlama deneyiminiz yoksa, öncelikle temel programlama kavramlarını öğrenmeniz gerekebilir. Bu konuları öğrendikten sonra, C#’ı öğrenmeye daha kolay adapte olabilirsiniz.

Aşağıdaki örnekte, bir C# programının nasıl yazılacağını göstermektedir. Bu örnekte, kullanıcıdan bir sayı alınır ve bu sayının karesi ekrana yazdırılır.

using System;

namespace ConsoleApp
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      // Kullanıcıdan bir sayı alın
      Console.Write("Bir sayı giriniz: ");
      int sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

      // Sayının karesini hesaplayın ve ekrana yazdırın
      int sonuc = sayi * sayi;
      Console.WriteLine("Girilen sayının karesi: " + sonuc);
    }
  }
}

Bu örnekte, using System; satırı C# dilinin kütüphanesinden gerekli olan bir sınıfı kullanmak için kullanılmaktadır. namespace ve class anahtar kelimeleri ise, programın bir isim alanı ve bir sınıf içinde yazılacağını belirtmektedir. Daha sonra, Main metodu içinde, kullanıcıdan bir sayı alınır ve bu sayının karesi hesaplanır. Hesaplanan sonuç, ekrana yazdırılır.

8. Swift Programlama Dili

Swift, Apple Inc. tarafından geliştirilen bir programlama dilidir. Bu dil, kullanımı ve öğrenilmesi kolay olması için tasarlandı. Swift, iOS, macOS, watchOS ve tvOS gibi Apple’ın çeşitli platformları için uygulamalar geliştirmek için kullanılır. Bu dil, yüksek kaliteli, ölçeklenebilir ve bakımı kolay kod oluşturmak için sıklıkla kullanılan güçlü ve anlaşılır bir dilidir. Swift ayrıca açık kaynaklıdır, bu da herkesin katkıda bulunarak geliştirilmesine ve kendi projelerinde kullanılmasına izin verir.

Swift dilinin bir örnek kodu aşağıdaki gibidir:

// Bu bir yorum satırıdır ve kod tarafından yürütülmez

import Foundation // Foundation framework'ünü içe aktarıyoruz

// Fonksiyon tanımlaması
func greet(name: String) -> String {
  return "Merhaba, \(name)!"
}

// Değişken tanımlama
var message = greet(name: "Ahmet")
print(message) // "Merhaba, Ahmet!"

Swift dilinin genel özellikleri şunlardır:

 • Object-oriented (nesne yönelimli) ve type-safe (tür güvenli) bir dil
 • Kısa, okunabilir ve anlaşılır bir sözdizimi
 • Modern ve güçlü özellikler içeren bir dil
 • Önceden tanımlanmış birçok yüksek seviye yapısına sahiptir.

9. R Programlama Dili

R programlama dilini tanımlamak için söylebiliriz ki R, bir istatistik ve veri analizi için tasarlanmış bir programlama dilidir. R dilinin özelliklerinden bazıları şunlardır:

 • R dilinin birçok farklı veri tipi destekler (örneğin, sayılar, metinler, sınıflandırmalar vb.)
 • R dilinin birçok istatistiksel fonksiyonu vardır ve bu fonksiyonları kolaylıkla kullanabilirsiniz.
 • R dilinin birçok grafik çizme fonksiyonu vardır, bu sayede verilerinizi görselleştirebilirsiniz.
 • R dilinin büyük bir topluluğu vardır ve bu topluluk tarafından geliştirilen birçok eklenti (package) mevcuttur. Bu eklentiler sayesinde R dilini farklı alanlarda kullanabilirsiniz.

R dilini kullanarak verilerinizi analiz edebilir, istatistiksel modeller oluşturabilir ve bu modelleri kullanarak verilerinizi tahmin edebilirsiniz. R dilini öğrenmek istiyorsanız, çeşitli kaynakları kullanarak dilin temel kavramlarını öğrenebilirsiniz. Daha sonra bu kavramları pratik yaparak dilin daha derin kavramlarını öğrenebilirsiniz.

R programlama dilini öğrenmeye başlamak için aşağıdaki örnek kodu inceleyebilirsiniz:

# Örnek bir veri kümesi oluşturalım
veri_kumesi <- c(1, 2, 3, 4, 5)

# Veri kümesinin ortalamasını hesaplayalım
ortalama <- mean(veri_kumesi)

# Ortalama değerini ekrana yazdıralım
print(ortalama)

Bu kod bloğunda, veri_kumesi adlı bir veri kümesi oluşturulur ve bu veri kümesinin ortalaması mean() fonksiyonu kullanılarak hesaplanır. Son olarak, hesaplanan ortalama değeri print() fonksiyonu kullanılarak ekrana yazdırılır.

10. Ruby Programlama Dili

Ruby, bir programlama dilidir. İlk olarak 1995 yılında Japon programcı olan Yukihiro “Matz” Matsumoto tarafından geliştirilmiştir. Ruby, insan diline benzer bir yapıya sahiptir ve bu nedenle okunması ve anlaşılması kolaydır.

Ruby, birçok farklı amaç için kullanılabilir, ancak genellikle web uygulamaları geliştirme için tercih edilir. Ruby’de, çok sayıda kütüphane ve araç bulunur, bu da programcıların daha verimli ve kolay bir şekilde çalışmalarına yardımcı olur.

Ruby programlama dili, dinamik bir dildir ve birçok farklı işlevi destekler. Aşağıdaki örnek kodda, bir dizi oluşturulur ve dizinin elemanları ekrana yazdırılır:

# Oluşturulan dizi
numbers = [1, 2, 3, 4, 5]

# Dizinin elemanlarını ekrana yazdırma
numbers.each do |number|
 puts number
end

Bu kodun çıktısı, dizide bulunan tüm sayıların tek tek ekrana yazdırılması olacaktır:

1
2
3
4
5

Ruby’de, diziler Array sınıfından türetilen nesnelerdir ve bu sınıfın sağladığı metotlar kullanarak diziler üzerinde işlemler yapılabilir. Örneğin, each metodu dizinin tüm elemanlarını tek tek gezerek belirtilen kod bloğunu çalıştırır.

11. C ve C++ Programlama Dili

C ve C++ programlama dilleri, nesne yönelimli bir dil olan C++ dilinin temelini oluşturan, genel amaçlı bir programlama dilidir. Bu diller aşağıdaki özellikleriyle tanınır:

 • C ve C++ dilleri yüksek performanslı ve güçlü bir dil olarak kabul edilir.
 • Bu diller, yüksek seviyeli dil olan C++ dilinin temelini oluşturur ve C++ dilinin birçok özelliğini içerir.
 • C ve C++ dilleri, derleyici tabanlı bir dil olduğu için, kodlarınızı derleyerek çalıştırabilirsiniz. Bu sayede kodlarınızın daha hızlı çalışmasını sağlayabilirsiniz.
 • C ve C++ dilleri, birçok farklı işletim sistemi ve platformda kullanılabilir.

C ve C++ dillerini kullanarak birçok farklı tipte uygulama geliştirebilirsiniz. Bu uygulamalar arasında sistem yazılımları, driver’lar, oyunlar ve birçok farklı tipte yazılım bulunur.

C ve C++ programlama dillerinde kod yazmayı öğrenmek için birçok kaynak bulunmaktadır. Örnek bir C programı aşağıdaki gibi olabilir:

#include <stdio.h>

int main()
{
  printf("Merhaba Dünya!\n");
  return 0;
}

Bu program, “Merhaba Dünya!” metnini ekrana yazdırır. C++ programları ise genellikle benzer şekildedir, ancak C++ dilinin özel özelliklerini de kullanabilirler. Örnek bir C++ programı aşağıdaki gibi olabilir:

#include <iostream>

int main()
{
  std::cout << "Merhaba Dünya!" << std::endl;
  return 0;
}

Bu program da C programındaki gibi “Merhaba Dünya!” metnini ekrana yazdırır, ancak C++ dilinin özelliklerini kullanarak daha kısa ve anlaşılır bir şekilde yazılmıştır.

12. Matlab Programlama Dili

MATLAB (Matrix Laboratory) bir programlama dilidir ve bu dil sayesinde matrisler, grafikler ve çeşitli matematiksel işlemler gibi birçok farklı tipte veriyle çalışabilirsiniz. MATLAB, bilimsel hesaplamalar, veri analizi ve üretim süreçlerinde kullanılan bir araçtır.

Bu dil, genellikle matematik, fizik, mühendislik ve bilgisayar bilimleri gibi alanlarda kullanılmaktadır. MATLAB’da, komut satırı aracılığıyla komutlar yazabilir ve bu komutları çalıştırarak istenen sonucu elde edebilirsiniz. Ayrıca, MATLAB’da birçok farklı öğrenme ve analiz araçları bulunmaktadır.

Matlab, bir programlama dilinden çok bir tasarım ortamıdır ve kullanıcılarına matematiksel hesaplamalar, görselleştirme ve çözümleme gibi işlemler yapma imkanı sunar. Örnek olarak, aşağıdaki kod parçası bir dizinin elemanlarının toplamını hesaplar:

% Dizimizi tanımlayalım
dizi = [1, 2, 3, 4, 5];

% Dizinin elemanlarının toplamını hesaplayalım
toplam = 0;
for i = 1:length(dizi)
  toplam = toplam + dizi(i);
end

% Toplamı ekrana yazdıralım
disp(toplam);

Bu kod parçası, dizimizin elemanlarını teker teker döndürerek toplamlar ve sonucu ekrana yazdırır.

13. TypeScript Programlama Dili

TypeScript, Microsoft tarafından geliştirilen bir programlama dilidir. JavaScript diline benzer, ancak daha gelişmiş özelliklere sahiptir. TypeScript, JavaScript’in statik olarak tip belirtme özelliğini destekler ve böylece programcılar kodlarını daha anlaşılır ve hatalardan daha az etkilenen bir şekilde yazabilirler.

TypeScript, JavaScript kodunu derleyerek çalışabilen bir dil olduğundan, TypeScript kodu JavaScript koduna dönüştürülerek tarayıcılarda veya diğer ortamlarda çalıştırılabilir.

TypeScript, Microsoft tarafından geliştirilen bir programlama dilidir ve JavaScript’ten türemiştir. TypeScript, JavaScript’ten daha gelişmiş bir dil olup, daha iyi tasarım kalitesi ve daha fazla özellik sunar. Aşağıda bir TypeScript örnek kodu bulabilirsiniz:

function greeter(person: string) {
 return "Hello, " + person;
}

let user = "Jane Doe";

console.log(greeter(user));

Bu kodda, greeter() adlı bir işlev tanımlanmıştır ve bu işlev bir string tipinde bir argüman alır. İşlev, argümanı kullanarak bir mesaj oluşturur ve ekrana yazdırır. İşlev, "Hello, Jane Doe" mesajını yazdırır.

14. Scala Programlama Dili

Scala, bir programlama dili olarak, hem esnekliği hem de performansı bir arada sunan bir dilidir. Özel olarak, Scala, birçok farklı programlama paradigmasını destekleyen bir dil olarak düşünülebilir. Örneğin, Scala hem nesne yönelimli hem de fonksiyonel programlama yapılarını destekler. Ayrıca, Scala, Java ile tamamen uyumludur ve Java kodunu doğrudan kullanabilir.

Scala, bir programlama dilidir ve Java ve C ++ gibi dillerden etkilenmiştir. Aşağıdaki örnek bir “Hello World!” uygulamasını göstermektedir:

object HelloWorld {
 def main(args: Array[String]): Unit = {
  println("Hello, world!")
 }
}

Bu kod, “Hello, world!” yazdırır ve çıktı aşağıdaki gibidir:

Hello, world!

Scala, bir nesneye dayalı dil olduğundan, bu örnekte “HelloWorld” adlı bir nesne oluşturulur. “main” adlı bir işlev tanımlanır ve bu işlev println işlevini kullanarak ekrana “Hello, world!” yazdırır.

15. SQL Programlama Dili

SQL (Structured Query Language) programlama dili veri tabanı yönetim sistemleri için kullanılan bir dil. SQL ile veritabanında depolanan verileri sorgulama, ekleme, değiştirme ve silme gibi işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. SQL ayrıca veritabanında depolanan verileri raporlama ve çalışan uygulamaların veritabanıyla etkileşimini sağlama gibi işlevleri de yerine getirir.

SQL (Structured Query Language) bir veritabanı yönetim sistemi kullanarak verileri sorgulamak, eklemek, değiştirmek ve silmek için kullanılan bir programlama dilidir. Örnek bir SQL kodu şu şekilde gösterilebilir:

SELECT * FROM Customers
WHERE Country = 'Germany';

Bu kod, “müşteriler” tablosundan “ülke” alanı “Almanya” olan tüm kayıtları seçmek için kullanılır. Bu örnekte, SELECT sorgusu veritabanındaki verileri seçmek için kullanılır, FROM ifadesi ise verilerin seçileceği tablo adını belirtir. WHERE koşulu ise sorgunun nereye uygulanacağını belirtir.

16. HTML Programlama Dili

HTML (Hypertext Markup Language) bir metin işaretleme dilidir ve web sayfalarının yapısını tanımlar. Aşağıdaki HTML kodu, bir web sayfasında basit bir başlık ve paragraf kullanımını göstermektedir:

<html>
 <head>
  <title>Başlık</title>
 </head>
 <body>
  <h1>Başlık</h1>
  <p>Bu bir paragraftır.</p>
 </body>
</html>

Bu kodda, <h1> etiketi ile bir başlık tanımlanmış ve <p> etiketi ile bir paragraf tanımlanmıştır. HTML etiketleri alışılmış işaretlerle (< ve >) belirtilir ve genelde küçük harflerle yazılır.

17. CSS Programlama Dili

CSS (Cascading Style Sheets) programlama dili, bir web sayfasının görünümünü belirlemenin yoludur. HTML dosyalarınızda yer alan etiketleri stil belirleyicileriyle birlikte kullanarak bir web sayfasının nasıl görüneceğini belirleyebilirsiniz. CSS kullanarak bir web sayfasının yazı tipini, renklerini, arka plan resimlerini ve daha birçok özelliğini değiştirebilirsiniz.

body {
 font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
 background-color: #f3f3f3;
}

h1 {
 text-align: center;
 color: #333;
}

.box {
 width: 300px;
 margin: auto;
 background-color: #fff;
 padding: 20px;
 border: 1px solid #ccc;
 box-shadow: 2px 2px 2px #eee;
}

Bu kod, sayfanızın body bölümünde Arial, Helvetica veya sans-serif yazı tipini kullanacağını, arkaplan rengini #f3f3f3 olarak ayarlayacağını belirtir. Ayrıca h1 etiketini ortaya yaslayacak ve rengini #333 olarak ayarlayacaktır. .box sınıfı ise bir kutu oluşturacak, genişliğini 300 piksel olarak ayarlayacak, otomatik olarak ortaya yaslayacak, arkaplan rengini #fff olarak ayarlayacak, padding değerini 20 piksel olarak ayarlayacak, kenarlık rengini #ccc olarak ayarlayacak ve box-shadow efektini 2 piksel olarak ayarlayacaktır.

18. NoSQL Programlama Dili

NoSQL programlama dilini, veritabanı sistemlerinde kullanılan bir veritabanı türü olarak tanımlayabiliriz. NoSQL veritabanları, verilerin anahtar/değer ikilileri, dokümanlar veya grafler gibi veri modelleme yöntemlerini kullanarak depolanan veritabanlarıdır.

NoSQL veritabanları, özellikle büyük veri kümeleri için çok çekirdekli (multi-core) sistemlerde verimliliği artırmak amacıyla kullanılmaktadır. NoSQL veritabanları, geleneksel SQL veritabanlarından daha esnek ve kullanım kolaylığı sağlamaktadır.

import pymongo

# Bağlantıyı başlat
client = pymongo.MongoClient("mongodb://localhost:27017/")

# Veritabanını ve bir koleksiyonu seç
db = client["mydatabase"]
collection = db["mycollection"]

# Verileri ekle
collection.insert_one({
  "name": "John Doe",
  "age": 30
})
collection.insert_many([
  {
    "name": "Jane Doe",
    "age": 25
  },
  {
    "name": "Janine Doe",
    "age": 27
  }
])

# Verileri sorgula
results = collection.find({"age": {"$gt": 26}})

for result in results:
  print(result)

19. Rust Programlama Dili

Rust, bir programlama dilidir. Bu dil, güçlü ve güvenli bir yazılım geliştirme deneyimi sunmak için tasarlanmıştır. Rust, yüksek performanslı ve concurrent sistemler geliştirmek için idealdir. Ayrıca, Rust’ın kodunuzu daha kolay anlamanızı ve daha az hatalı yazmanızı sağlayan birçok özelliği de vardır. Rust, Mozilla tarafından geliştirilmektedir.

fn main() {
  // Merhaba dünya! yazdırma
  println!("Merhaba Dünya!");
}

Bu kod, “Merhaba Dünya!” yazısını ekrana yazdırır. Rust’ta, bir fonksiyonu yazdıktan sonra fn anahtar kelimesi kullanarak tanımlarsınız. main fonksiyonu, bir Rust programının çalışmaya başladığı yerdir. println! işleci, verilen mesajı ekrana yazdırmak için kullanılır. Eğer daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, lütfen Rust anakonusu veya Rust dil kaynaklarına bakın.

20. Perl Programlama Dili

Perl (Practical Extraction and Reporting Language) bir programlama dilidir. Sıklıkla veri çıkarımı ve raporlama görevlerinde kullanılır, ancak genel amaçlı bir dil olarak da kullanılabilir. Perl, özellikle Unix benzeri işletim sistemlerinde yaygın olarak kullanılır ve büyük veri dosyalarını işleme konusunda oldukça güçlüdür.

Eğer Perl programlama dili hakkında bilgi edinmek istiyorsanız, aşağıdaki örnek kodu inceleyebilirsiniz:

#!/usr/bin/perl

# Merhaba Dünya! yazdırma
print "Merhaba Dünya!\n";

Bu kod, “Merhaba Dünya!” yazısını ekrana yazdırır. Perl’te, bir kod parçasını yorum satırı olarak tanımlayabilirsiniz. İlk satırda #!/usr/bin/perl ifadesi, bu betiğin bir Perl betiği olduğunu belirtir. print komutu, verilen mesajı ekrana yazdırmak için kullanılır. Eğer daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, lütfen Perl anakonusu veya Perl dil kaynaklarına bakın.


En çok kullanılan Programlama dilleri genel olarak bu şekildeydi. Kendi alanınıza, isteklerinize ve ne yapmak istediğinize odaklanarak sizin için en iyi programlama dillerini keşfedebilir, birkaç tanesinde uzmanlaşabilirsiniz.

Photo of author

Burak Durmuş

Belgeli Web Tasarım, Grafik Tasarım ve Dijital Pazarlama uzmanı. Tecrübeli E-Ticaret Yöneticisi. Öğrendiklerini öğreterek pekiştirmeye çalışan gönüllü bir yazar. Kişisel Hesaplar: Instagram @oburakdurmus * Twitter @oburakdurmus

Yorum yapın