PHP ile XML Dosyasından Veri Okuma

PHP ile XML dosyasından veri okuma işlemi için, SimpleXML veya DOM kütüphanelerinden birini kullanabilirsiniz. SimpleXML, XML dosyasının daha kolay okunmasını sağlarken, DOM kütüphanesi daha fazla kontrol sağlar.

SimpleXML kullanarak XML dosyasından veri okuma:

$xml = simplexml_load_file('example.xml');
foreach ($xml->book as $book) {
  echo $book->title . '<br>';
  echo $book->author . '<br>';
}

Bu kod, “example.xml” adlı bir XML dosyasını okur ve her “book” etiketi içindeki “title” ve “author” verilerini ekrana yazdırır.

DOM kullanarak XML dosyasından veri okuma:

$doc = new DOMDocument();
$doc->load('example.xml');
$books = $doc->getElementsByTagName('book');
foreach ($books as $book) {
  $titles = $book->getElementsByTagName('title');
  $title = $titles->item(0)->nodeValue;
  echo $title . '<br>';
  $authors = $book->getElementsByTagName('author');
  $author = $authors->item(0)->nodeValue;
  echo $author . '<br>';
}

Bu kod, aynı şekilde “example.xml” adlı bir XML dosyasını okur ve her “book” etiketi içindeki “title” ve “author” verilerini ekrana yazdırır.

Not: Örnek kodlar verilerin yapısına göre değişebilir.

Photo of author

Bilir Kişi

"Takdir ediliyorsanız değil taklit ediliyorsanız başarmışsınız demektir." - Einstein Profesyonel işbirlikleriniz için bilirkisi[at]webdeyazilim[.]com adresime mail gönderebilirsiniz.

Yorum yapın