Reklamcılıkta Yeni Medya
Reklamcılıkta Yeni Medya

Eğitim Serisi: Reklamcılıkta Yeni Medya

İnternet 1990’lı yıllara kadar ticari hayatın dışında kalmış, daha çok devletin yatırım yaptığı askeri ve eğitim temelli projelerde kullanılmıştır. Ancak 1990’lı yıllara gelindiğinde, Web’in de ortaya çıkması ile birlikte, İnternet de ticari bir hal almaya başlamıştır. Markalar web sitelerini yaratıp bu yeni medyada yerini almaya başlarken, tüketiciler de bir taraftan e-tüketicilere dönüşmeye başlamıştır. Elektronik ticaretin ortaya çıkması ve hızla gelişmesi, beraberinde pazarlamanın da İnternet ve Web üzerine kaymasına sebep olmuştur.

Reklamcılıkta Yeni Medya
Reklamcılıkta Yeni Medya

İnternet üzerindeki ilk reklam, 1994 yılında Hotwired sitesinde banner reklamı olarak yayınlanmıştır. Bundan sonra da İnternet reklamcılığı artık yeni bir tür olarak kullanılmaya devam etmiştir. Bir yandan İnternet’in yeni ve hızla büyüyen bir mecra olması, diğer taraftan yeni iletişim teknolojilerinin sağladığı avantajlar nedeniyle de İnternet reklamcılığı önemli bir büyüme göstermiştir. Bu büyüme sosyal medyanın ortaya çıkışıyla daha da artmıştır. İnternet reklamlarına harcanan para 2011 yılında kablolu televizyon reklamlarını, 2013 yılında ise genel yayın televizyon reklamlarını geride bırakarak 2014 yılı sonu itibariyle 49,5 milyar dolara ulaşmıştır (IAB, 2015).

İnternet ve sosyal medya, reklamın doğasını da değiştirmektedir. Kitle iletişim medyasına dayanan geleneksel reklam anlayışına göre İnternet reklamları farklı üstün yönlere sahiptir. Yeni medya bir yandan hem dar hem geniş hedeflemeye olanak verirken, aynı zamanda çok çeşitli reklam türünün kullanımını da mümkün kılmaktadır. Diğer taraftan sosyal medya da özellikle tüketiciler tarafından yaratılan içeriğin kullanımı sayesinde, geleneksel paralı reklam anlayışında önemli bir değişime sebep olmaktadır.

Reklamcılıkta Yeni Medya Eğitim Serisinin Tüm Konularını Buradan Takip Edebilirsiniz

Tüm bu değişimleri anlatabilmek amacıyla bu ünitede öncelikle İnternet, Web 1.0 ve Web 2.0 ve sosyal medyanın gelişimi üzerinde durulacaktır. Daha sonra sırasıyla yeni medyanın reklamcılığı nasıl değiştirdiği, İnternet reklamcılığında hedef kitle seçim yöntemleri, İnternet reklam türleri ve son olarak da sosyal medya ve sosyal medyanın reklamcılıkta etkin kullanımı üzerinde durulacaktır.

Bu içeriği buradan değerlendirebilirsiniz.
[0 kişinin oyu: 0]
Posted by
Bilir Kişi

Bilgi paylaştıkça çoğalır. Bilgi, belirli bir ücret karşılığında herhangi bir mahzene tıkılmamalı. (World Wide Web) Profesyonel işbirlikleriniz için bilirkisi[at]webdeyazilim[.]com adresime mail gönderebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.