Bilgi Sistemleri Altında Yer Alan Bilgi İşleme Süreçleri Nelerdir? ✔️ 2023

Bilgi sistemleri altında yer alan bilgi işleme süreçleri Nelerdir diyenler için bilginin ana kaynağından çıkıp kullanıcıların yararlanacağı hale gelene kadar geçirdiği süreç bilgi işleme süreçleri olarak adlandırılır. Bilginin ilk kaynaktan toplanması, işlenerek düzenlenmesi, depolanması, kullanıcılara sunulması için iletilmesi ve hizmete sunulması şeklinde ilerleyen bir bütün halindeki süreçtir.

Bilginin geçirdiği bu süreçte yararlanılan bütün teknolojiler, bilginin işlenmesi için kullanılan cihazlar bilgi teknolojisi olarak adlandırılır. Bilgi sistemleri ise bilgi teknolojilerinden çok daha kapsamlı bir kavramdır. Sadece teknolojileri değil bu süreçteki bütün elementleri kapsar. Bilginin işlenmesi için gereken personeller dahil her şey bu sürecin parçasıdır.

bilgi işleme süreçleri
Bilgi sistemleri altında yer alan bilgi işleme süreçleri

Bilgi İşleme Aşamaları

Bilgi sistemleri altında yer alan bilgi işleme süreçleri aşama aşama ilerleyen bir bütündür. Süreç şu aşamalardan oluşur:

1. Toplama

Bilgi işlemenin ilk aşaması bilgiyi kaynağından toplamaktır. Örneğin bir analiz yapılması için ilk olarak veriler toplanır ve kaydedilir. Bilgi toplama için bilgisayar, kamera, mikrofon, okuyucular gibi çeşitli ekipmanlar kullanılır. Böylece objektif bir şekilde bilgi toplanacaktır. Diğer seçenek ise anket gibi manüel yollardan bilginin toplanmasıdır.

2. Düzenleme

İkinci aşama toplanan bilgilerin belirli standartlara göre düzenlenmesidir. Verilerde bir değişiklik yapılmaz sadece tüm veriler aynı standartlara göre sıralanır. Bilgiler belirli programlar kullanılarak aynı formata sokulabilir. Örneğin Excel tablosu oluşturulabilir, animasyon programları ile veriler düzenlenebilir.

3. Analiz

Elde edilen verilerin belirli bir kritere göre analiz edilmesidir. Hangi verilerin kullanılacağı belirlenir. Belirlenen kritere göre sıralanır. Veriler karşılaştırılarak gerekli analizler yapılır. Veriler eğer çok fazlaysa bu analiz bilgisayar, program ya da uygulamalar yoluyla hızlı bir şekilde gerçekleştirilir. Üstelik hata yapma şansı olmadığı için daha güvenilir sonuçlar ortaya koyacaktır.

İlgini çekebilir: Bilgi İşleme ve Teknoloji

4. Kaydetme ve Geri Çağırma

Bilgi işleme süreci kaydetme ile devam eder. Toplanan bilgiler bilgisayar, çevrimiçi sistemler ya da USB gibi herhangi bir depolama sistemine kaydedilir. Kaydedilen bilgiler gerekli olduğunda buralardan geri çağrılarak kullanılır. İstenilirse bu veriler kaydedildikleri yerden başka ortamlara da taşınabilecektir.

5. İşleme

Verilerde değişiklik olması halinde işleme ile bu değişiklikler veri tabanına işlenir. Değişiklikler sayesinde veriler her zaman doğru ve güncel olacaktır.

6. Aktarma ve Alma

Verinin bilgi sistemleri arasında ya da sistem içinde aktarılmasıdır. Aktarımdır verilerin alındığı yer göndericidir. Aktarımın yapıldığı araç ortamdır. Verilerin kaydedildiği yeni yer ise alıcıdır. Bu 3 unsur sayesinde aktarım yapılacaktır.

7. Gösterim

Bilgi sistemleri altında yer alan bilgi işleme süreçleri son aşaması gösterimdir. Bilgilerin kullanıcılara sunulduğu aşamadır.  Bilgi işleme süreci tamamlanır ve bilgi kullanıma hazır hale getirilir. Bilginin sunulacağı yol oldukça çeşitli olabilir. Sesli, görüntülü ya da yazılı yayınlar buna bir örnektir. Herhangi bir çıktı birimi ile alınan bilgi somutlaşır ve gösterime hazırlanır. Bu aşama aslında bilgi işleme sürecinin meyvelerinin alındığı kısımdır. Bilgiler gerekli kaynağa ulaşmıştır ve verimli olacağı yerdedir.

Bilişim okur-yazarlığı hakkında daha fazla bilgi almak için sitemizdeki diğer eğitim konularını incelemenizi tavsiye ederiz. Bilgi teknolojileri konusunda bu konuya meraklı insanlara katkı sağlamak amacı ile tüm içeriklerimizi ücretsiz olarak yayınlıyoruz. Sonraki içeriklerde görüşmek üzere…

Yorum yapın