Ana sayfa Mobil Cihazlar Android bildirim kanalı oluşturma | Oreo

Android bildirim kanalı oluşturma | Oreo

0

Android bildirim kanalı ( Oreo ) ile birlikte gelen “Bildirim Kanalı” özelliği açıklandı. Bu makalemizde bildirim kanalı oluşturacağız ve Oreo yani API 26 dan düşük sürümlerde çalışabilmesi için bildirim kanalı olmayan bildirimlerin kodunu yazmış olacağız.

1 . Android Oreo Sdk‘sını Kurun

İzlemeniz gereken yol Tools > Android > SDK Manager.

Seçmeniz gereken ise Android SDK Platform O ve Google APIs Intel x86 Atom System Image.

2 . Yeni Android Projesi Oluturuyoruz

3 . build.gradle Dosyamızı güncelliyoruz

android {
    compileSdkVersion "android-O"
    buildToolsVersion "26.0.0-rc1"
    defaultConfig {
        applicationId "com.chikeandroid.tutsplusalerts"
        minSdkVersion 'O'
        targetSdkVersion 'O'
        versionCode 1
        versionName "1.0"
        testInstrumentationRunner "android.support.test.runner.AndroidJUnitRunner"
  }
  ...
}
dependencies {
    ...
    compile 'com.android.support:appcompat-v7:26.0.0-alpha1'
    ...
}

4 . Bildirim Kanalını Oluşturuyoruz

public class NotificationUtils extends ContextWrapper {

  private NotificationManager mManager;
  public static final String ANDROID_CHANNEL_ID = "com.wy.notifications.ANDROID";
  public static final String IOS_CHANNEL_ID = "com.wy.notifications.IOS";
  public static final String ANDROID_CHANNEL_NAME = "ANDROID CHANNEL";
  public static final String IOS_CHANNEL_NAME = "IOS CHANNEL";

  public NotificationUtils(Context base) {
    super(base);
    if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.O) {
      createChannels();
      String groupId = "channel_group_id101";
      CharSequence groupName = "Kanal Ad";

      NotificationManager mNotificationManager = (NotificationManager) getSystemService(Context.NOTIFICATION_SERVICE);
      mNotificationManager.createNotificationChannelGroup(new NotificationChannelGroup(groupId, groupName));
    }
  }
  @RequiresApi(api = Build.VERSION_CODES.O)
  public void createChannels() {
    NotificationChannel androidChannel = new NotificationChannel(ANDROID_CHANNEL_ID,
        ANDROID_CHANNEL_NAME, NotificationManager.IMPORTANCE_DEFAULT); // Bu Satırda Kanal Oluşturuldu.

    androidChannel.enableLights(true); // Bildirim ışığının yanıp yanmaması ayarlandı.
    androidChannel.enableVibration(true); // Bildirim titreşimi ayarlandı
    androidChannel.setLightColor(Color.GREEN); // Bildirim ışığı rengi ayarlandı
    androidChannel.setLockscreenVisibility(Notification.VISIBILITY_PRIVATE); // Kilit ekranında bildirim açık olup olmayacağını ayarladık.
    getManager().createNotificationChannel(androidChannel);

    NotificationChannel iosChannel = new NotificationChannel(IOS_CHANNEL_ID, IOS_CHANNEL_NAME, NotificationManager.IMPORTANCE_HIGH);
    iosChannel.enableLights(true);
    iosChannel.enableVibration(true);
    iosChannel.setLightColor(Color.GRAY);
    iosChannel.setLockscreenVisibility(Notification.VISIBILITY_PUBLIC);
    getManager().createNotificationChannel(iosChannel);
  }

  @RequiresApi(api = Build.VERSION_CODES.O)
  public Notification.Builder getAndroidChannelNotification(String title, String body) {
    return new Notification.Builder(getApplicationContext(), ANDROID_CHANNEL_ID)
        .setContentTitle(title)
        .setContentText(body)
        .setSmallIcon(android.R.drawable.stat_notify_more)
        .setAutoCancel(true);
  }

  @RequiresApi(api = Build.VERSION_CODES.O)
  public Notification.Builder getIosChannelNotification(String title, String body) {
    return new Notification.Builder(getApplicationContext(), IOS_CHANNEL_ID)
        .setContentTitle(title)
        .setContentText(body)
        .setSmallIcon(android.R.drawable.stat_notify_more)
        .setAutoCancel(true);
  }

  public Notification.Builder getOtherVersionNotification(String title, String body) {
    return new Notification.Builder(getApplicationContext())
        .setContentTitle(title)
        .setContentText(body)
        .setSmallIcon(android.R.drawable.stat_notify_more)
        .setAutoCancel(true);
  }

  public NotificationManager getManager() {
    if (mManager == null) {
      mManager = (NotificationManager) getSystemService(Context.NOTIFICATION_SERVICE);
    }
    return mManager;
  }

  @RequiresApi(api = Build.VERSION_CODES.O)
  public void deleteNotificationChannel(String channelId) {

    NotificationManager mNotificationManager =
        (NotificationManager) getSystemService(Context.NOTIFICATION_SERVICE);
    mNotificationManager.deleteNotificationChannel(channelId);
  }
}
    ...
}

Android sürümü uygun ise kanal kurulumu yapıyoruz.

if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.O) { // Eğer android sürümümüz 8 (OREO) ve üzeri ise Kanal oluşturuyoruz.
  createChannels();
  String groupId = "channel_group_id101";
  CharSequence groupName = "Kanal Ad";

  NotificationManager mNotificationManager = (NotificationManager) getSystemService(Context.NOTIFICATION_SERVICE);
  mNotificationManager.createNotificationChannelGroup(new NotificationChannelGroup(groupId, groupName));
}

Bildirim kanalları kurulumu

@RequiresApi(api = Build.VERSION_CODES.O)
public void createChannels() {
  NotificationChannel androidChannel = new NotificationChannel(ANDROID_CHANNEL_ID,
      ANDROID_CHANNEL_NAME, NotificationManager.IMPORTANCE_DEFAULT); // Bu Satırda Kanal Oluşturuldu.

  androidChannel.enableLights(true); // Bildirim ışığının yanıp yanmaması ayarlandı.
  androidChannel.enableVibration(true); // Bildirim titreşimi ayarlandı
  androidChannel.setLightColor(Color.GREEN); // Bildirim ışığı rengi ayarlandı
  androidChannel.setLockscreenVisibility(Notification.VISIBILITY_PRIVATE); // Kilit ekranında bildirim açık olup olmayacağını ayarladık.
  getManager().createNotificationChannel(androidChannel);

  NotificationChannel iosChannel = new NotificationChannel(IOS_CHANNEL_ID, IOS_CHANNEL_NAME, NotificationManager.IMPORTANCE_HIGH);
  iosChannel.enableLights(true);
  iosChannel.enableVibration(true);
  iosChannel.setLightColor(Color.GRAY);
  iosChannel.setLockscreenVisibility(Notification.VISIBILITY_PUBLIC);
  getManager().createNotificationChannel(iosChannel);
}

Sırası ile ;

 • Android tipi bildirim kanalı,
 • Ios tipi bildirim kanalı,
 • ve daha düşük sürümler için bildirim oluşumu.
@RequiresApi(api = Build.VERSION_CODES.O)
public Notification.Builder getAndroidChannelNotification(String title, String body) { // Bildirim Kanalı kullanan kod.
  return new Notification.Builder(getApplicationContext(), ANDROID_CHANNEL_ID)
      .setContentTitle(title)
      .setContentText(body)
      .setSmallIcon(android.R.drawable.stat_notify_more)
      .setAutoCancel(true);
}

@RequiresApi(api = Build.VERSION_CODES.O)
public Notification.Builder getIosChannelNotification(String title, String body) {// Bildirim Kanalı kullanan kod.
  return new Notification.Builder(getApplicationContext(), IOS_CHANNEL_ID)
      .setContentTitle(title)
      .setContentText(body)
      .setSmallIcon(android.R.drawable.stat_notify_more)
      .setAutoCancel(true);
}

public Notification.Builder getOtherVersionNotification(String title, String body) { // Bildirim kanalı kullanmayan daha düşük sürümler için kod.
  return new Notification.Builder(getApplicationContext())
      .setContentTitle(title)
      .setContentText(body)
      .setSmallIcon(android.R.drawable.stat_notify_more)
      .setAutoCancel(true);
}

5 . Layout kodumuz

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:id="@+id/activity_main"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:orientation="vertical"
  android:layout_margin="16dp"
  tools:context=".MainActivity">

  <LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:padding="20dp"
    android:background="@drawable/linearlayout_background_shadow"
    android:orientation="vertical">

    <TextView
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:text="@string/android_channel"
      android:layout_gravity="center_horizontal"
      android:textAppearance="@style/TextAppearance.AppCompat.Title"/>

    <EditText
      android:id="@+id/activity_main_android_editTitle"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:hint="@string/title"/>

    <EditText
      android:id="@+id/activity_main_android_editContent"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:hint="@string/content"/>

    <Button
      android:id="@+id/activity_main_android_btnSend"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:text="@string/send"/>
  </LinearLayout>

  <LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:padding="20dp"
    android:background="@drawable/linearlayout_background_shadow"
    android:orientation="vertical"
    android:layout_marginTop="20dp">

    <TextView
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:text="@string/ios_channel"
      android:layout_gravity="center_horizontal"
      android:textAppearance="@style/TextAppearance.AppCompat.Title"/>

    <EditText
      android:id="@+id/activity_main_ios_editTitle"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:hint="@string/title" />

    <EditText
      android:id="@+id/activity_main_ios_editContent"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:hint="@string/content"/>
    <Button
      android:id="@+id/activity_main_ios_btnSend"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:text="@string/send"/>
  </LinearLayout>

  <Button
    android:id="@+id/activity_main_btnSetting"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="10dp"
    android:text="@string/notification_setting" />
</LinearLayout>

6 . MainActivity kodumuz

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  private EditText android_editTitle , android_editContent , ios_editTitle , ios_editContent;
  private Button android_btnSend , ios_btnSend , btnSetting;
  private NotificationUtils utils;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    init();
    registerHandlers();
  }

  private void init() {
    utils = new NotificationUtils(this);

    android_editTitle = (EditText) findViewById(R.id.activity_main_android_editTitle);
    android_editContent = (EditText) findViewById(R.id.activity_main_android_editContent);
    ios_editTitle = (EditText) findViewById(R.id.activity_main_ios_editTitle);
    ios_editContent = (EditText) findViewById(R.id.activity_main_ios_editContent);
    android_btnSend = (Button) findViewById(R.id.activity_main_android_btnSend);
    ios_btnSend = (Button) findViewById(R.id.activity_main_ios_btnSend);
    btnSetting = (Button) findViewById(R.id.activity_main_btnSetting);
  }

  private void registerHandlers(){
    btnAndroidTypeSendClick();
    btnIosTypeSendClick();
    btnSettingClick();
  }

  private void btnAndroidTypeSendClick(){
    android_btnSend.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        String title = android_editTitle.getText().toString();
        String content = android_editContent.getText().toString();

        if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.O) {
          if (!TextUtils.isEmpty(title) && !TextUtils.isEmpty(content)) {
            Notification.Builder nb = utils.getAndroidChannelNotification(title,content);
            utils.getManager().notify(101, nb.build());
          }
        } else {
          setOtherVersionNotification(title,content);
        }
      }
    });
  }

  private void btnIosTypeSendClick(){
    ios_btnSend.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        String title = ios_editTitle.getText().toString();
        String content = ios_editContent.getText().toString();

        if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.O) {
          if (!TextUtils.isEmpty(title) && !TextUtils.isEmpty(content)) {
            Notification.Builder nb = utils.getIosChannelNotification(title,content);
            utils.getManager().notify(101, nb.build());
          }
        } else {
          setOtherVersionNotification(title,content);
        }
      }
    });
  }

  private void setOtherVersionNotification(String title, String content){ // Android 8 altı sürümlerde bildirim kullanabilmek için bu kodu çalıştırıyoruz.
    Notification.Builder nb = utils.getOtherVersionNotification(title,content);
    utils.getManager().notify(101, nb.build());
  }

  private void btnSettingClick(){
    btnSetting.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        Intent i = new Intent(Settings.ACTION_CHANNEL_NOTIFICATION_SETTINGS);
        i.putExtra(Settings.EXTRA_APP_PACKAGE, getPackageName());
        i.putExtra(Settings.EXTRA_CHANNEL_ID, NotificationUtils.ANDROID_CHANNEL_ID);
        startActivity(i);
      }
    });
  }
}
Android Tipi Bildirim Gönderimi
private void btnAndroidTypeSendClick(){ // Android Tipi Bildirim Gönderimi
  android_btnSend.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
    @Override
    public void onClick(View view) {
      String title = android_editTitle.getText().toString();
      String content = android_editContent.getText().toString();

      if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.O) { // Eğer Oreo veya daha üst sürüm ise channel kullanımı
        if (!TextUtils.isEmpty(title) && !TextUtils.isEmpty(content)) {
          Notification.Builder nb = utils.getAndroidChannelNotification(title,content);
          utils.getManager().notify(101, nb.build());
        }
      } else { // Değil ise düşük sürümler için kanalsız bildirim oluşumu
        setOtherVersionNotification(title,content);
      }
    }
  });
}

7 . IOS tipi bildirim gönderimi

private void btnIosTypeSendClick(){ // Android Tipi Bildirim Gönderimi
  ios_btnSend.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
    @Override
    public void onClick(View view) {
      String title = ios_editTitle.getText().toString();
      String content = ios_editContent.getText().toString();

      if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.O) { // Eğer Oreo veya daha üst sürüm ise channel kullanımı
        if (!TextUtils.isEmpty(title) && !TextUtils.isEmpty(content)) {
          Notification.Builder nb = utils.getIosChannelNotification(title,content);
          utils.getManager().notify(101, nb.build());
        }
      } else { // Değil ise düşük sürümler için kanalsız bildirim oluşumu
        setOtherVersionNotification(title,content);
      }
    }
  });
}

Ve diğer sürümler için bildirim kodumuz ;

private void setOtherVersionNotification(String title, String content){ // Android 8 altı sürümlerde bildirim kullanabilmek için bu kodu çalıştırıyoruz.
  Notification.Builder nb = utils.getOtherVersionNotification(title,content);
  utils.getManager().notify(101, nb.build());
}

Bildirim Ayarları

private void btnSettingClick(){ // Bildirim Ayarları
  btnSetting.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
    @Override
    public void onClick(View view) {
      Intent i = new Intent(Settings.ACTION_CHANNEL_NOTIFICATION_SETTINGS);
      i.putExtra(Settings.EXTRA_APP_PACKAGE, getPackageName());
      i.putExtra(Settings.EXTRA_CHANNEL_ID, NotificationUtils.ANDROID_CHANNEL_ID);
      startActivity(i);
    }
  });
}

BİR CEVAP BIRAK

Lütfen bir yorum yazın!
Lütfen Adınızı Girin!