Başlangıç Güvenlik Emsisoft Commandline Komutları

Emsisoft Commandline Komutları

0

Emsisoft Commandline Scanner Komutlar:


Tarama türleri :

Windows istemini yönetici olarak açın (Başlat – Çalıştır – cmd.exe) ve a2cmd.exe dosyasını içeren klasöre gidin.
Örnek: Emsisoft Anti-Malware kurulu olduğu dizin:

cd “% ProgramFiles% \ Emsisoft Anti-Malware \”

Emsisoft Commandline Tarayıcısını aşağıdaki gibi başlatın:

a2cmd.exe / S

/f=[path], /files=[path]

Belirlenen diskleri, klasörleri veya dosyaları kötü amaçlı yazılım enfeksiyonlarına karşı tarar. Klasör yolları tırnak işaretleri içine alınmalıdır. Birden fazla yolun virgülle ayrılması gerekir.
Örnek: a2cmd /f=”c:\windows\”,”c:\program files\”

/quick
Hızlı sistem kontrolü çalıştırmak için kullanılan kısaltma. Tüm aktif programları ve kötü amaçlı yazılım izlerini tarar (kayıt defteri, dosya).

/malware
Malware’nin genellikle bulaştığı tüm yerleri tarar. Çoğu kullanıcı için Malware Taraması en iyi seçimdir. Hızlı ve titizlikle tüm bilgisayarı herhangi bir etkin Malware enfeksiyonuna karşı inceler.

/rk
Aktif kök kitleri tarar.

/m, /memory
Tüm aktif programları tarar.

/t, /traces
Zararlı yazılım izleri için kayıt defterini ve dosya / klasör yapılarını bir sabit diskte tarar.

/fh=[handle], /pid=[PID]
Çalışan bir dosyayı tarayın. Tutamağı koruyan işlemin pid adresi (kimliğini) gerektirir.

/b=[pointer] /bs=[size] /pid=[PID]
Bellekte bir veri arabelleği tarayın. Arabellek boyutunu ve arabellek tutan işlemin kimliğini gerektirir.

Tarama ayarları :

/pup
Ayrıca Potansiyel Olarak İstenmeyen Programları (özellikle kötü amaçlı olmayan ancak kullanıcı onayı olmadan kurulan programlar) tespit eder.

/a, /archive
ZIP, RAR, CAB ve kendi kendine açılan arşivler gibi arşiv dosyalarında da tarama yapar.

/n, /ntfs
NTFS disklerde gizli veri akışlarını tarar.

/ac, /advancedcaching
Gereksiz tekrar taramaları önlemek için gelişmiş önbellekleme yöntemini kullanır.

/l=[path], /log=[path]
Belirtilen dosyaya bir tarama günlüğü kaydeder. Metin tabanlı günlük Unicode biçiminde kaydedilir.
Örnek:
a2cmd / malware /log=”c:\scans\scan.log “

/la=[path], /logansi=[path]
/ L bzw / log parametresi ile aynıdır, ancak günlük ANSI Biçiminde saklanır.

/x=[list], /ext=[list]
Yalnızca belirtilen uzantılara sahip dosyaları tarar.
Örnek:
a2cmd / f = “c: \ windows \” / x = “exe, com, scr, bat”

/xe=[list], /extexclude=[list]
Belirtilen uzantıları olanlar hariç tüm dosyaları tarar.
Örnek:
a2cmd / malware / xe = “avi, bmp, mp3”

/wl=[path], /whitelist=[path]
Belirtilen beyaz liste dosyasını, taramadaki bazı dosyaları, klasörleri veya kötü amaçlı yazılım adlarını hariç tutmak için kullanır. Beyaz liste dosyaları, her satırın hariç tutulacak öğelerden biri olduğu metin dosyaları olmalıdır.
Örnek:
a2cmd / f = “c: \” /wl=”c:\whitelist.txt “

/d, /delete
Alınan tüm zararlı yazılım nesnelerini tarama sırasında bir kerede siler. Alınan dosyaya yapılan referansları da siler; ör. kayıt defterindeki autorun girdileri.

/dq, /deletequick
Alınan tüm zararlı yazılım nesnelerini tarama sırasında bir kerede siler. Yalnızca algılanan dosya kendisi silinir. / D veya / delete’den daha çabuk.

/q=[folder], /quarantine=[folder]
Tarama sırasında tespit edilen zararlı yazılımları karantinaya hemen yerleştirin. Karantina klasörü belirtilebilir. Tespit edilen nesneler daha fazla hasara neden olamayacak şekilde kaydedilir ve şifrelenir.

/s, /service
Anti-Malware hizmetinin tarama için kullanılacağını tanımlar.
Arka plan: Birçok kısa tarama çalıştırırken, tarama motorunu a2cmd’nin her başlangıcında yeniden yüklemek verimsizdir. / S veya / service parametresini kullanmak, Kötü Amaçlı Yazılım önleme servisini motoru yükler ve sonraki taramalar için yüklü tutmaya devam eder. Hizmet henüz başlatılmadı veya yüklenmediyse, servis parametresi ilk kez çalıştırıldığında yüklenir ve başlatılır.

Kötü amaçlı yazılım kullanımı :

/ql, /quarantinelist
Karantina altındaki tüm nesneleri listeler. Her satırın başındaki ardışık sayı silme veya geri yükleme için kullanılabilir.

/qr=[n], /quarantinerestore=[n]
Belirtilen dizin numarasına sahip bir karantinadaki nesneyi geri yükler. Hiçbir numara belirtilmezse, tüm nesneler geri yüklenir.
Örnek:
a2cmd / qr = 0

/qd=[n], /quarantinedelete=[n]
Belirtilen dizin numarasına sahip bir karantinadaki nesneyi siler.

Veritabanını Güncelleme :

/u, /update
Tek başına kullanılmalıdır. Tüm program bileşenlerinin ve imzalarının çevrimiçi güncelleştirmesini çalıştırır. A2cmd, Emsisoft Anti-Malware’in bir parçası olarak kullanılıyorsa, bu komut Emsisoft Anti-Malware paketinin bir güncellemesini tetikler.

/uf=[feed], /updatefeed=[feed]
Belirtilen güncelleme özet akışından güncelleme
Yalnızca bağımsız a2cmd paketi için geçerlidir

/proxy=[proxyname:port]
Güncelleme sunucusuna bağlantılar için kullanılacak bir proxy ana makine ve bağlantı noktası numarası ayarlar.

/proxyuser=[username]
Proxy kimlik doğrulaması gerektiriyorsa proxy kullanıcı adını ayarlar.

/proxypassword=[password]
Proxy kimlik doğrulaması gerektiriyorsa bir proxy şifresi ayarlar.

Genel komutlar:

/k=[key], /key=[key]
Lisans anahtarı bilgilerini ayarlama (yalnızca bir kez gerekli)

/?, /help
Mevcut tüm parametrelere genel bir bakış sunar.
Sonuç kodları:

0 – Hiçbir enfeksiyon bulunamadı

1 – Enfeksiyonlar bulundu

BİR CEVAP BIRAK

Lütfen bir yorum yazın!
Lütfen Adınızı Girin!